Deskundigenbericht & second opinion

Wanneer u in een juridisch proces beland bent of een geschil dreigt, legt een deskundigenbericht opgesteld door een Gerechtelijk Deskundige gewicht in de schaal.

Rechtbanken/rechters stellen prijs op rapportages over bijvoorbeeld waarde en schade die methodologisch verantwoord en conform hun richtlijnen uitgewerkt zijn.

Veel voorkomende onderwerpen van een deskundigenbericht zijn bedrijfswaarderingen, schadeberekeningen, huurwaardegeschillen en contra-expertises van onderzoeken door de belastingdienst.Second opinion

Soms is een frisse blik of een extra dosis expertise vereist om het juiste perspectief op een ingewikkelde en/of belangrijke kwestie te krijgen.

Juist vanwege de rijke ervaring, expertise en het niet vanuit de losse pols adviseren maar vanuit een gedegen methodologische aanpak weet Expertisecentrum Horeca vaak een significante invloed uit te oefenen middels een second opinion.

Second opinions voeren wij uit in de vorm van het methodisch en gemotiveerd analyseren, becommentariëren en waar nodig fileren van haalbaarheidsonderzoeken, waardebepalingen, rapportages van de belastingdienst, huurwaardetaxaties en dergelijke.

Bij Expertisecentrum Horeca zijn we erg trots op wat we tot op heden bereikt hebben met second opinions: niet alleen lukt het om in verreweg de meeste gevallen de uitkomst van een (al dan niet gerechtelijk) proces ten gunste van onze opdrachtgevers te keren, het is ook al menigmaal gelukt om als partijadviseur het rapport van een onafhankelijk aangestelde partij terzijde geschoven te krijgen.