Expertisecentrum Horeca kent een drietal mogelijkheden voor de tarifering van werkzaamheden:

Fixed fee: voor werkzaamheden die goed af te bakenen zijn spreken we vooraf een vaste prijs af of een  maximum (totaal)tarief.

Uurbasis: de werkzaamheden vinden plaats op basis van een uurtarief, het aantal benodigde uren wordt per fase/onderdeel ingeschat en u voert de regie. Voor nagenoeg al onze werkzaamheden hanteren wij een basisuurtarief van € 135,--. Afhankelijk van het type werkzaamheden en de omvang hiervan kan een lager tarief aangeboden worden. Wij reiken u graag een op uw situatie toegespitst voorstel met  bijbehorend uurtarief aan. Voor werkzaamheden in de hoedanigheid van register valuator of gerechtelijk deskundige geldt een uurtarief dat varieert van € 150,-- tot € 200,--, eveneens afhankelijk  van de aard en omvang van de werkzaamheden. 

No cure no pay: specifiek bij nadeelcompensatie of andere vormen van schaderapporten is er de mogelijkheid om onze tarifering af te stemmen op de mate waarin succes behaald wordt.

Graag doen we u een passend voorstel waarin onze meerwaarde voor uw opdracht tot uitdrukking komt.