Haalbaarheidsonderzoek horeca

Of het nu gaat om een nieuw restaurant in een bosgebied, overname van een lunchroom in de stad of nieuwe horecavoorzieningen in een voetbalstadion of theater, vroeger of later rijst de onvermijdelijke vraag "zijn onze plannen financieel haalbaar?"

De vraag is zo gesteld, deze beantwoorden vergt wat meer werk. Zo is sprake van vele aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan de toegevoegde waarde van het bedrijfsconcept en de mate van reeds aanwezige concurrentie en vraag vanuit de markt. Maar ook: staan de kapitaallasten (huur, rente, investeringen/afschrijvingen) wel in verhouding tot de realistisch te verwachten omzet? 

Expertisecentrum Horeca is van mening dat alle facetten van het haalbaarheidsonderzoek (toetsing van de plannen, marktanalyse en prognose van omzet, kosten en rendement) door ervaren adviseurs uitgevoerd moeten worden. Er hangt namelijk nogal wat van af: u als ondernemer steekt veel tijd en geld in voorbereiding en realisatie en financiers verkrijgen graag ook wat zekerheid/houvast voordat zij hun geld aan ondernemers overmaken.

Om teleurstellingen vooraf te voorkomen: een haalbaarheidsonderzoek is geen "bevestiging van een kansrijke toekomst", de uitkomst kan ook negatief zijn. Maar wat de uitkomst ook moge zijn: Expertisecentrum Horeca staat voor een goed, methodologisch correct uitgevoerd en voldoende gemotiveerd en onderbouwd haalbaarheidsonderzoek, waardoor het voor alle betrokkenen/stakeholders duidelijk is waarom de uitkomst positief dan wel negatief is.